MTU - MCU 1 (Monitoring Control Unit)

Tienda de electrónica marina náutica / Electronic marine store shop:

 

 

 

 

 

 

 

Home MCU

 

 

 

 

 

 

 

 

COB 2

 

 

 

 

 

 

 

CPU MOTHERBOARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSSIP - VGS CPU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDU Floppy Disk Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPC for MCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCU Monitoring Control Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPC MCU
MPC1 MCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPU 20